LINUX HOSTING - PHP - MYSQL
Disk space Transfer Email Park domain MySQL Thanh toán tối thiểu Chi phí hàng tháng
A1 300MB 5GB 10 unlimit 1 12 tháng 36.000 VNĐ/tháng
A2 600MB 15GB 10GB 15 unlimit 1 12 tháng 63.000 VNĐ/tháng
A3 800MB 30GB 15GB 25 unlimit 2 6 tháng 90.000 VNĐ/tháng
A4 1.100MB unlimit unlimit unlimit 4 6 tháng 135.000 VNĐ/tháng
A5 1.500MB unlimit unlimit unlimit 5 6 tháng 160.000 VNĐ/tháng
A6 3.000MB unlimit unlimit unlimit 8 6 tháng 250.000 VNĐ/tháng
A7 5.000MB unlimit unlimit unlimit 10 6 tháng 380.000 VNĐ/tháng
A8 7.000MB unlimit unlimit unlimit 12 6 tháng 585.000 VNĐ/tháng
A9 10.000MB unlimit unlimit unlimit 15 6 tháng 1000.000 VNĐ/tháng
Chương trình đại lý giảm giá đến 20% click here.
TÍNH NĂNG THÊM
• Disk space 100 MB: 21.500 VND / tháng
• Traffic 2GB: 43.000 VND / tháng
• Add 01 database: 21.500 VND / tháng
• Add 10 Email accounts: 43.000 VND / tháng