RESELLER

Dịch Vụ Đại Lý Trả Trước:

  • Khách hàng đại lý trả trước sẽ được giảm giá 20% cho tất cả các dịch vụ shared hosting.
  • Tên miền quốc tế chỉ còn 198.000 VND/y.
  • Giảm 5% đối với tên miền Việt Nam.
  • Để đăng kí làm đại lý trả trước, khách hàng nạp tiền tối thiểu 200 USD cho lần đầu tiên, các lần tiếp theo tối thiểu $100 USD. Khi đăng ký dịch vụ sẽ trừ dần số tiền này.
  • Tiền nạp vào không được hoàn lại trong bất cứ trường hợp nào.
  • Sử dụng số tiền đã nạp cho đến khi hết mà không bị giới hạn thời gian.