Server VPS - Virtual Private Server
SERVER 1 SERVER 2 SERVER 3 SERVER 4 SERVER 5
• CPU
Intel® Xeon® Dual Core 3050 2.13Ghz
Intel® Xeon® Quad Core X3210 2.13Ghz
2x Intel® Xeon® Quad Core E5405 2.0Ghz 12M cache
2x Intel® Xeon® Quad Core E5410 2.33Ghz 12M cache
2x Intel® Xeon® Quad Core E5420 2.5Ghz 12M cache
• HDD
2x160 GB
2x160 GB
2x250 GB
2x250 GB
2x250 GB
• RAM ECC
2 GB
2 GB
4 GB
4 GB
4 GB
• Transfer
800 GB
800 GB
1000 GB
Unlimited
Unlimited
• IP
2
2
2
2
2
• Setup
$50
$50
$50
$50
$50
• Phí hàng tháng
3.203.500
3.848.500
6.428.500
6.665.000
7.525.000
• Thanh toán
3 tháng
3 tháng
3 tháng
3 tháng
3 tháng
• Data center: VN
• Hỗ trợ 2 hệ điều hành Windows 2003 Server / CentOS 5.x tùy chọn.
• Toàn quyền quản trị Server (Full root access) thông qua Remote Desktop hay Tenet/SSH.
• Support Help Desk 24/7
• Miễn phí hosting control panel: Plesk 7.5 for Windows hoặc DirectAdmin for Linux
TÍNH NĂNG THÊM
• RAM 1GB: 322.500 / tháng
• Cpanel license: 1.053.500 / tháng
• Thêm 01 IP: 215.000 / tháng
• Cài lại OS (reload): 1.075.000 / lần