CLOUD VPS - Virtual Private Server
CLOUD VPS 1 VPS 2 VPS 3 VPS 4 VPS 5
• SSD (RAID 10)
15 GB
20 GB
30 GB
40 GB
60 GB
• RAM
1 GB
1,5 GB
2 GB
3 GB
4 GB
• Transfer
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
• Setup
FREE
FREE
FREE
FREE
FREE
• Phí hàng tháng
150.000
220.000
300.000
450.000
550.000
• Thanh toán
3 tháng
3 tháng
3 tháng
3 tháng
3 tháng
CPU INTEL XEON VT-X TỪ 6 ĐẾN 16 CORE
• Lưu trữ công nghệ SSD RAID 10 , uptime 100%
• Data center: VN
• 1 địa chỉ IP
• Hỗ trợ 2 hệ điều hành Windows 2008/2012 Server / CentOS 6.x tùy chọn.
• Toàn quyền quản trị Server (Full root access) thông qua Remote Desktop hay Tenet/SSH.
• Support Help Desk 24/7
TÍNH NĂNG THÊM
• Cpanel VPS license: 430.000 / tháng
• Thêm 01 IP: 250.000 / tháng
• Cài lại OS (reload): 250.000 / lần