EMAIL SERVER
PRO 1
PRO 2
PRO 3
PRO 4
PRO 5
• Disk Space
1000 MB
2000 MB
3000 MB
5000 MB
10000 MB
• Email Accounts
20 60 150 300 Unlimited
• Email Forwarder
20
60
150
300
Unlimited
• Catch All
(Dùng để làm Email Offline)
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
• Webmail / Outlook
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
• Anti Spam, Anti Virus
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
• Chi phí / tháng
172.000
258.000
344.000
430.000
860.000
• Thanh toán
12 tháng
6 tháng
6 tháng
6 tháng
6 tháng
  Chương trình đại lý giảm đến 20% click here.
TÍNH NĂNG THÊM
• Disk space 100 MB: 43.000 VND / tháng
• Add 10 Email accounts: 43.000 VND / tháng