LINUX HOSTING - PHP - MYSQL
HURA 1 HURA 2 HURA 3 HURA 4 HURA 5
• Disk Space
200 MB
1000 MB
1500 MB
2000 MB
2500 MB
• Transfer
5 GB
10 GB
15 GB
20 GB
50 GB
• Domain host
1
1
1
1
1
• Park Domains
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
• Sub Domains
2
5
10
15
20
• Email Accounts
20 70 120 200 500
• MySQL
3
5
7
9
12
• PHP 5, MySQL 5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
• Joomla support
No
Yes
Yes
Yes
Yes
• Chi phí / tháng
43.000
107.500
150.500
215.000
258.000
• Thanh toán
12 tháng
6 tháng
6 tháng
6 tháng
6 tháng
  Chương trình đại lý giảm giá đến 20% click here.
KHUYẾN MÃI áp dụng cho gói HURA2 trở lên
• Đăng ký lên các search engine Google, Yahoo, Bing
• Kiểm tra website mỗi ngày : 1.075.000 VND / năm (kiểm tra Malware/Virus, lỗi Cross Site Scripting, lỗi SQL Injections, Spam Black List)
TÍNH NĂNG THÊM
• Disk space 100 MB: 21.500 VND / tháng
• Traffic 2GB: 43.000 VND / tháng
• Add 01 database: 21.500 VND / tháng
• Add 10 Email accounts: 43.000 VND / tháng